Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

상설의 자문 계약서

luatsu24h

번호………/
오늘,  ……… …… ……일에 ……………… 사무실…………번지
참석자: 

                                                       24 h Lawyer

주소                                              호치민시 5 Ngo Quyen 거리 7  106번지
전화                                              : 08.35098275  08.35098276팩스: 08.54052522
           대표이사                              변호사인 Do Nhu Luu        

                                                       :
주소                                              :
전화                               :                       팩스
대표이사                                :

양사는 협상한 후에 다음과 같은 조항으로 계약을 체결할 것을 동의합니다.
 1                            책임
 ‘ 사무실에서 ‘에게 베트남 법률에 대해 연속적으로 자문을 합니다. (업무시간월요일부터 토요일까지오전: 8:00~12:00, 오후 1:30~5:20) 다음과 같은 의무  책임을 집니다.
       

1.1   운영하고 있는 분야에 대한 궁금한 것이 있으면 ‘ 자세히 연구하고 ‘에게 조속한 시간 내에 충분히 자문을 해야 합니다.
1.2   ‘ 작성하고 서명하는 문서에서 언급하는 요청과 관련 ‘ 문서로 작성하고 서명하는 법적 자문 의견에 대해 책임을 집니다갑은 ‘ 사업 활동에 간접 하지 않기 때문에 이와 관련 책임이 없습니다.
1.3   ‘로부터 받는 증서서류를 관리하고 양사가 교환하는 증서  서류내용에 대해 비밀적으로 시켜  합니다.
 2 :                          책임
2.1 자문을 요청  공문으로 자세히 언급해야 합니다.
2.2  ‘에게 용역비를 지급하는 것에 대해 책임을 집니다 계약 체결  ‘ ‘에게 ……불로12개월의 용역비를 미리 지급을 하는 것에 동의한다.
2.3  법정에서 논쟁  소송을 제기하거나 행정 용역을 진행 요청을 진행하기 위해 ‘ 힘이 많이 들고 노력하여 완료할  ‘ 계약 부록으로 적합한 비용  용역비를 지급해야 합니다.
제 3 조                          일반 조건

a.        ……… 년 ………월 ………일부터  ………… 년 ………월 ………일까지 효력이 있습니다.
b.      계약의 어떠한 조항을 변경.조정을 하면 계약부록으로 협의해야 합니다.
c.       본 계약서는 베트남어중국어영어로 똑 같은 가치를 가지고 있는 03 (부로 작성됩니다실행하기 위해 ‘갑’은 02 (부를 보관하고 ‘을”은 01(부를 보관합니다.

‘갑’/ Party A                                                        ‘을’/ Party B
24h Lawyer변호실
본사호치민시 5 7 Ngo Quyen 거리 106 번지
전화: 848. 3 509 8275, 848. 3 509 8276               팩스: 08. 5 405 2522
-          사장     Do Nhu Luu (변호사)               HP: 0945 711 117
Nguyen Huu Phuoc            HP: 0903 363054,
2번 공증 사무실 및 5군 인민법원 옆에 위치한 24h Lawyer
    메일         luatvietnam24h@gmail.com
 사이트       http://www.luatsu24h.com

Văn Phòng Luật sư LUATSU24H (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét