Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Contract For Permanent Consultants. Luatsu24h.

luatsu24h.com


Today, on         20…, in the office at VIEN DONG VIET CONSULTANCY & INVESTMENT COMPANY LIMITED Address: 106 Ngo Quyen, Ward 07, District 05, HCMC
We are consisting: 

           

Party A                                               VIEN DONG VIET CONSULTANCY & INVESTMENT COMPANY LIMITED

Address                                   : 106 Ngo Quyen, Ward 07, District 05, Ho Chi Minh City
Tel                                           : 08.35098275- 08.35098276  Fax: 08.54052522
Representative by                    : ĐỖ NHƯ LƯU LAWYER

Party B                                              ..................................................................................................       
Address ................................. ..................................................................................................
Tel                                           :...................................... Fax: ....................................................
Representative by................... :...................................................................................................
           
After discussion, both parties mutually agreed to sign this contract covering the following terms:

ARTICLE 1:PARTY A' S RESPONSIBILITIES


Party A ensures to provide permanent consultants of Vietnamese Law at party A’s office (Office Hours:From Monday to Saturday, the morning: 8:00 – 12:00 a.m, the afternoon:1:30 – 5:30) with the concrete responsibilities and duties are stipulated as follows:

1.1  When party B requests to be guided the law consultants permanently in its permitted activities. Party A  has responsibilities for studying carefully and having consultative ideas on time, fully for party B.

1.2 The Consultants has responsibilities for the guidance of executing the law and only in the requirement of party B  in writing with his  signature . By reason of party A do not participate in the business activities of party B so Party A  is not responsible for this sector.

1.3 Scope of Services
·        Corporation law and commercial transactions;
·        Employment and labour issues;
·        Advertising and promotion;
·        Taxation;
·        Drafting and/or reviewing commercial contracts as well as other legal documents for CLIENT’s business such as: sales and distribution contracts; leasing and purchase contract;

1.4 Party A has responsibilities for keeping documents, dossiers, files forwarded from party B in order to study and to keep confidential all documents, files and components negotiated with party B.

ARTICLE 2:PARTY B' S RESPONSIBILITIES
2.1 When having consultative requirement, party B has to mention clearly the demand in writin.g
2.2 After signing the 05 working days, Party B agrees to pay the consulting fees of 12 months for party A. The payment 22.000.000vnd (including VAT) will be paid for party A..
2.3 In case of party B having controversy or legal procedure toward the justice authorities or requests party A to carry out administrative services, it demands party A saving effort made. We will be charge fees and other agreements.

ARTICLE 3: GERNERAL CONDITIONS
3.1    The contract effective immediately after it is signed, the duration of effect of 12 months.                    
3.2    Any changes or adjusting of this contract must be discussed and agreed by the two parties in an annex
3.3    The contract is made in 04 (four) copies, (two) in Vietnamese, and (two) in English, having the same equivalence, each side held the 02 (01 (one) copies in Vietnamese, and 01 (one) copies in English) if between the Vietnamese and English with a difference then get a standard English as.

   Party A                                                                                            Party B
             Director
contac

Văn Phòng Luật sư LUATSU24H (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7


luatsu24h.comNhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá ...

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Thương mại năm 2005.
- Nghị định 35/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/3//2006 để quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
- Thông tư 09/2006/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày để hướng dẫn thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
Ngoài ra, nếu việc nhượng quyền thương mại có liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thì còn phải chịu sự điều chỉnh bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, Luật Chuyển giao công nghệ 2006.

2. Cơ quan thụ lý

Theo quy định tại điều 18.1 Nghị định 35: Bộ Thương mại thực hiện đăng ký đối với hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam.

3. Hồ sơ thủ tục hoạt động nhượng quyền thương mại:

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1;
b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam; (Bản này phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).
d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 e) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp; 
(Lưu ý: Nếu các loại giấy tờ tại điểm d và e được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước)

4.Thời gian thụ lý hồ sơ.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và hợp lệ.
- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Trong thời hạn hai ngày làm việc sẽ trả lời bằng văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
- Thời gian giải quyết hồ sơ bổ sung: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và hợp lệ.

5. Biểu phí luật sư;

Mức phí luật sư được tính toán dựa trên sự phức tạp của yêu cầu công việc và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo sau khi đã làm rõ yêu cầu của bên cần tư vấn.

Văn Phòng Luatsu24h (Lawyer24h)

106 Ngô Quyền, P. 7, Q. 5, Tp. HCM
ĐT: 848. 35098275; 848 35098276
402A Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
ĐT: 848 35040450 fax: 08. 54052522
Trưởng văn phòng: Luật sư Đỗ Như Lưu 094 5711 117
Mr. Nguyễn Hữu Phước: 0903 363 054
luatsu24h cạnh UBND Q5 (Ủy Ban Nhân Dân Quận 5); TAND Q5; luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 2luatsu24h cạnh Phòng công chứng số 7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét